sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|
e-skola Lefix_ACm-angličtina, Lefix_NCm-němčina, noty, Mafix_POc-počtyČasování sloves
Druhá třída 
osoba přítomný čas minulý čas
TISKNOUT
1. j. č. tisknu tiskl jsem
2. tiskneš tiskl jsi
3. tiskne tiskl
1. mn.č. tiskneme tiskli jsme
2. tisknete tiskli jste
3. tisknou tiskli , tiskly , tiskla
MINOUT
1. j. č. minu minul jsem
2. mineš minul jsi
3. mine minul
1. mn. č. mineme minuli jsme
2. minete minuli jste
3. minou minuli , minuly , minula
ZAČNU
1. j. č. začnu začal jsem
2. začneš začal jsi
3. začne začal
1. mn. č. začneme začali jsme
2. začnete začali jste
3. začnou začali , začaly , začala