NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Časování slovesa  BÝT
osoba přítomný čas budoucí čas minulý čas
1. j. č. jsem budu byl jsem , byla jsem
2. jsi budeš byl jsi , byla jsi
3. je bude byl , byla , bylo
1. mn. č. jsme budeme byli jsme , byly jsme
2. jste budete byli jste , byly jste
3. jsou budou byli , byly , byla
rozkazovací způsob buď , buďme , buďte
přechodník přítomný jsa , jsouc , jsouce
přechodník minulý  byv , byvši , byvše
příčestí trpné dobyt , nabyt
podstatné jméno slovesné bytí  /  dobytí , nabytí ...

Časování slovesa  CHTÍT
osoba přítomný čas budoucí čas minulý čas
1. j. č. chci budu chtít chtěl jsem
2. chceš budeš chtít chtěl jsi
3. chce bude chtít chtěl
1. mn. č. chceme budeme chtít chtěli jsme
2. chcete budete chtít chtěli jste
3. chtějí budou chtít chtěli
rozkazovací způsob chtěj , chtějme , chtějte
přechodník přítomný chtěje , chtějíc , chtějíce i chce , chtíc , chtíce
příčestí trpné chtěn ,  chtěna , chtěno
podstatné jméno slovesné chtění

Časování slovesa  JÍST
osoba přítomný čas budoucí čas minulý čas
1. j. č. jím budeš jíst jedl jsi
2. jíš budeš jíst jedl jsi
3. bude jíst jedl
1. mn. č. jíme budeme jíst jedli jsme
2. jíte budete jíst jedli jste
3. jedí budou jíst jedli
rozkazovací způsob jez , jezme , jezte
přechodník přítomný jeda , jedouc , jedouce
přechodník minulý vyjed , vyjedši , vyjedše
příčestí trpné jeden ( sněden )
podstatné jméno slovesné jedení

Časování slovesa  VĚDĚT
osoba přítomný čas budoucí čas minulý čas
1. j. č. vím budu vědět věděl jsem
2. víš budeš vědět věděl jsi
3. bude vědět věděl
1. mn. č. víme budeme vědět věděli jsme
2. víte budete vědět věděli jste
3. vědí budou vědět věděli
rozkazovací způsob věz , vězme , vězte
přechodník přítomný věda , vědouc , vědouce
příčestí trpné pověděno
podstatné jméno slovesné vědění