e-skola  sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
      HOME
|PROGRAMY|OBJEDNACÍ FORMULÁŘ| 

co je to
kvalita života


Je to poměr mezi potřebou a možnostmi seberealizace psychického rozvoje.
Oscilace kolem bodu rovnováhy je
optimální stav.
Čím je četnost a odchylky oscilace vyšší, tím je kvalita vyšší.
Různé sociální skupiny mají obvykle kvalitu života různou.
Záleží na potřebě a možnostech , zda je tato potřeba uspokojena materiální či nemateriální formou.
Globálně zdravější stav je převaha potřeby nad možnostmi.