e-skola  sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
home
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|

Rozloha světadílů

Amerika 42 mil. km2
 - Severní Amerika 24 mil. km2
 - Jižní Amerika 18 mil. km2
Evropa 11 mil. km2
Asie 44 mil. km2
Austrálie    9 mil. km2
Antarktida 13 mil. km2
Afrika 30 mil. km2

Rozloha oceánů

Tichý oceán  180 mil. km2
Atlantský oceán    92 mil. km2
Indický oceán    76 mil. km2
Severní ledový oceán     14 mil. km2