sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|
Lefix_ACm-angličtina, Lefix_NCm-němčina, noty, Mafix_POc-počty   
Skloňování podstatných jmen - oči , uši , nohy , kolena , ramena , prsa

1.,4.,5. pád oči uši
2. očí uší
3. očím uším
6. (o) očích (o) uších
7. očima ušima


1.,4.,5. pád ruce nohy kolena ramena prsa
2. rukou nohou  i  noh kolenou  i  kolen ramenou  i  ramen prsou
3. rukám nohám kolenům ramenům prsům
6. (o) rukou  i  rukách nohou  i  nohách kolenou  i  kolenech ramenou  i  ramenech prsou
7. rukama nohama koleny rameny prsy