sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|
Lefix_ACm-angličtina, Lefix_NCm-němčina, noty, Mafix_POc-počty   

Skloňování zájmen - já , ty , se , my , vy

1. já 1. ty 1.                          -
2. mě, mne 2. tě, tebe 2. sebe
3. mi, mně 3. ti, tobě 3. si, sobě
4. mě, mne 4. tě, tebe 4. se, sebe
6. (o) mně 6. (o) tobě 6. sobě
7. mnou 7. tebou 7. sebou

1. my 1. vy
2. nás 2. vás
3. nám 3. vám
4. nás 4. vám
6. (o) nás 6. (o) vás
7. námi 7. vámi
Skloňování zájmen ten a náš

jednotné číslo

mužský rod ženský rod střední rod
1. ten, náš (pes,strom) 1. ta, naše (píseň) 1. to, naše (město)
2. toho, našeho 2. té, naší 2. toho, našeho
3. tomu, našemu 3. té, naší 3. tomu, našemu
4. toho, našeho (psa)
     ten, náš (strom)
4. tu, naši 4. to, naše
6. (o) tom, našem 6. (o) té, naší 6. (o) tom, našem
7. tím, naším 7. tou, naší 7. tím, naším

množné číslo

1. ti, naši (psi)
ty, naše (stromy)                                                        ty, naše (písně)                              ta, naše (města)
2. těch, našich  ( psů, stromů, písní, měst )
3. těm, našim ( psům, stromům, písním, městům )
4. ty, naše                                                                       ty, naše                                          ta, naše
6. (o) těch, našich ( psech, stromech, písních, městech )
7. těmi, našimi ( psy, stromy, písněmi, městy )