sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|
Lefix_ACm-angličtina, Lefix_NCm-němčina, noty, Mafix_POc-počty   

VYJMENOVANÁ SLOVA - B
být nebýt,bytí,živobytí,starobylý,bytost,bytostně,blahobyt,ubýt,ubývat,kdych,kdybys,ledabylenezbytně,abych,kdybychom,zbytečný atd.
bydlit bydlet,obydlí,bydliště,bydlo,obydlit,obydlený,zabydlit,zabydlený
obyvatel obývat,obyvateltsvo,obyvatelka,obývácí,obyvatelný
byt ubytovna,ubytovat,ubytovací,bytová,obytný,bytná,bytelný
příbytek
nábytek nábytkářský,nábytkový,nábytkářství,nábytkář
dobytek dobytčí,dobytkářství,dobytče
obyčej obyčejný,obyčejně,neobyčejný,neobyčejně
bystrý bystře,bystrost,bystřina,Bystřice,bystrozraký,bystřit,zbystřit,Bystrouška,Bystrovany
bylina bylinka,bylinkový,bylinářka,býlí,býložravec,býložravý,černobýl,zlatobýl
kobyla kobylka,kobylí,Kobylisy,Kobylnice
býk býček,býčí,býkovec,Býkovice
Přibyslav
babyka,Bydžov, ,Zbyněk,Zbyšek

býlí (plevel) bílý (bíle zbarvený)
bydlo (příbytek) bidlo (tyč)
být (budu) bít (biji)
nabýt (nabudu znalostí) nabít (nabiji pušku)
dobýt (dobudu města) dobít (zvíře)