sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|
Lefix_ACm-angličtina, Lefix_NCm-němčina, noty, Mafix_POc-počty   

VYJMENOVANÁ SLOVA po L

slyšet slýchat,slýchávat,neslyšně,neslyšný,slyšitelný,neslýcháno,neslýchaný,nedoslýchavý,uslyšet,neslyšet,vyslyšet,vyslyšený,neslyšící
mlýn mlynář,mlynářka,mlýnský,mlýnice,mlýnek
blýskat se blýsknout,zablýsknout se,blýskavý,blyštět se,zablyštět se,oblýskaný,nablýskaný,zablýskat,blýskavice
polykat polykání,spolykat,nepolykat,nespolykat
plynout uplynout,uplynulý,ply,plynný,plynový,plynojem,plynárna,plynoměr,plynovod,plynulý,splynout,splývat,splývání,oplývat
plýtvat plýtvání,neplýtvat
vzlykat vzlyk,vzlykot,vzlykání,vzlyknout,zalykat se
lýko lýčí,lýčený,lýkový,lýkovec,lýkožrout
lysý lysina,lyska,Lyska,Lysá,Lysolaje,olysalý
lýtko lýtkový
lyže lyžovat,lyžař,lyžařský,lyžování,zalyžovat si
pelyněk pelyňkový
plyš plyšový

lýčený(lzhotovený z lýky) líčený(děj)nalíčený(obličej)
lyska(pták nebo lysina) líska(lískový keř)
vyplývat(z toho vyplývá že) vyplivat(něco na zem)
slynout(být proslulý) slinit(vypouštět sliny)
vlys(ozdobný pás ve stavebnictví) lis(přístroj na lisování)
blýská se(za bouře) blízká(nedaleká)
mlýn(budova,zařízení na mletí) mlít(mele mouku)