sas.minas web sas.minaszavinacseznam.cz
|PROGRAMY|POZADÍ NA PLOCHU |ROZVRH HODIN | SKSP home|
Lefix_ACm-angličtina, Lefix_NCm-němčina, noty, Mafix_POc-počty   


VYJMENOVANÁ SLOVA  po P
pýcha pyšný,pyšně,zpychnout,pýchavka,pych,přepych,přepychový
pytel pytlík,pytlíček,pytlovina,pytlačit,pytláctví,strašpytel
pysk ptakopysk,pyskatá(rostlina)
netopýr netopýří
slepýš slepýší
pyl opylit,opylovat,pylový,opylovač
kopyto kopýtko,kopytník,sudokopytník,lichokopytník
klopýtat klopýtnout,klopýtnutí
třpytit se třpyt,třpytivý,třpytka,zatřpytit se
zpytovat zpytavý,zpytavě,nevyzpytatelný,jazykozpyt
pykat odpykat,odpykávat,pykání
pýr pýř,pýřavka,suchopýr
pýřit se zapýřit se
čepýřit se rozčepýřit se,rozčepýřený,načepýřit,načepýřený
další slova pyj,pýří,Chropyně,Pyšely,Spytihněv

pýcha(pyšný) píchá(bodá)
pyl(prášek v květu) pil(pít,piji)
slepýš(plaz) slepíš(lepidlem)
opylovat(oplodňovat pylem) opilovat/obrušovat)